Help de jeugd in Larabanga

Het Bambenninye project: een initiatief door dorpsbewoners 

Dit kleinschalige project ligt in Larabanga (Ghana). Veel bewoners in dit dorp zijn arm. Ze hebben weinig geld voor eten en drinkwater.

Geld om naar school te gaan is er niet. Kinderen zwerven op straat of moeten werken. Dankzij Hussein kunnen zulke kinderen naar school.

Het project helpt school helpt 300 (!) leerlingen. Zij betalen geen schoolgeld. Dit is te danken aan Hussein’s gasthuis.

De opbrengst van het gasthuis gaat naar de school. Het project draait zelfstandig, zonder vaste donateurs. Toch is er niet genoeg geld voor alles. Er is o.a. onderhoud nodig.

 

Daarom gaan wij hem helpen met:

·       Bouw klaslokalen - Het schoolgebouw staat op instorten

·       Lesmaterialen - Er zijn te weinig boeken en schriften 

·       Renovatie gasthuis - Er is een opknapbeurt nodig

·       Naaimachines - Om tieners te trainen tot kleermaker

·       Waterput - Het dorp heeft geen schoon water

·       Toiletblok - Er zijn geen wc’s

 

Het gaat de goede kant op met dit project!

We hebben in totaal €76.363,- nodig voor dit project. Er is al       52,4%     van het benodigde bedrag binnen! (Laatste update 1-6-21)


Help je ons mee met een donatie? 

Doneer nu: klik hier