Billa Mahmud Memorial Future Leaders School

Dit project begon met één man (Billa), een mangoboom en één droom: zoveel mogelijk kinderen opleiden zodat hun kansen op een betere toekomst vergroten.

Zijn naam is Billa Mahmud, God hebbe zijn ziel. We willen en zullen hem nooit vergeten. Om zijn naam voor altijd in ere te houden, is de naam van school vanaf heden: Billa Mahmud Memorial Future Leaders School.

Wat doe Future Leaders?

Deze school richt zich in het speciaal op het onderwijzen van kinderen uit achterstandsgezinnen. Door sommige leerlingen vrij van betaling op de school toe te laten, kunnen zelfs kinderen uit de allerarmste gezinnen bij dit project basis- en middelbaar onderwijs volgen.

De school is toegankelijk voor elk kind. Ongeacht de economische situatie van hun familie. Middels bijlessen worden leerachterstanden, bijvoorbeeld van kinderen die pas vanaf een latere leeftijd op school zitten, weggewerkt.

Schoolgebouw voor kinderen in Accra

FAFA bouwt samen met Wilde Ganzen een school voor de leerlingen van Future Leaders. Vrijdag 20 december 2019 is het nieuwe schoolgebouw geopend. Met twee verdiepingen, zestien lokalen en een enorm schoolplein, krijgen er 323 leerlingen les in een prachtig nieuw schoolgebouw. Kinderen uit de sloppenwijken kunnen er zorgeloos en soms zonder betaling van schoolbijdrages naar school.

Ontmoet één van de leerlingen

Neem een kijkje in het leven van een van de leerlingen. Dit filmpje geeft een indruk van de leefsituatie in het volgende filmpje: kijk hier

Hoogtepunten 2022:

✔️ Laptops voor ICT-lessen

✔️ Een grond- en waterkering naast de grote goot, de plek waar de omheining van het schoolterrein komt. Dit was nodig om verzakking te voorkomen

✔️ Aanleg van het schoolplein. Bij regen veranderde het terrein in een modderpoel en werden de kinderen allemaal vies

✔️ Kerstpakketten voor de docenten

Plannen met deze partner in 2023

Anno 2022 krijgen er 343 leerlingen les op deze school. Er is ook een crèche voor de kleintjes. De groei brengt extra kosten met zich mee. Daarom zamelen wij momenteel geld in voor het volgende:

  • Waterput op zonne-energie: voor schoonmaken, drinken én lagere kosten.
  • Kasten: 16 kasten als opslag van schoolboeken en lesmaterialen.
  • Schoolbanken: 64 schoolbanken voor de bovenbouw en 10 ronde kleuter tafels.
  • Omheining schoolterrein afmaken zodat het terrein afgeschermd wordt en de kinderen niet in de goot kunnen vallen.


Help je dit project met een bijdrage? Doneer nu: klik hier