Kindertehuis en basisschool met boerderij

Het project in het kort - Wat doet Volta home, school en boerderij?

Onderwijs en kleinschalige opvang voor kinderen zonder ouders in Ve-deme, Ghana. De Volta Home & School is gelegen in Ve-Deme. Een klein dorpje in de Volta Regio van Ghana. Dit project bestaat uit een basisschool en een kleinschalige opvang. Hier wonen pleegkinderen, gehandicapten en mensen uit het dorpje als één gemeenschap samen. 

Dit project had een tekort aan inkomsten. Hierdoor was er veel achterstallig onderhoud, te weinig lesmiddelen en een zorgvraag. Ook wenste het project financieel onafhankelijk te worden van doorlopende donaties. Ze vroegen om hulp bij opbouw van een boerderij.  

Volta - De boerderij

Het project wil financieel onafhankelijk worden. Gewassen verbouwen en het houden van vee levert voedsel en geld op voor het project. Een eigen boerderij zal dus dienen als vaste inkomstenbron voor het project.

Landbouw: Er zijn 6 landbouwgronden aangeschaft. Op deze landen is een start gemaakt met onkruid wieden en zaaien/planten van gewassen. We hebben zaden en stekjes gekocht. Waardoor er nu cassave, rijst en mais groeit.

Boerderijdieren: Er zijn geiten, varkens en schapen gekocht. Voor deze dieren zijn er stallen gebouwd. Ook komen er legkippen bij. De kippenhokken zijn al af. De eieren die deze kippen gaan leggen zijn voor de bewoners van het tehuis en voor de verkoop. Hier kan de Volta Home dus op korte termijn eigen inkomsten mee verwerven.

In 2022 hebben we het landbouwproject geholpen met een waterpomp. De oogst tegen viel wegens het tekort aan regen. Nu kunnen ze water pompen. Ook boeren uit de omgeving mogen gebruik maken van de waterbron.


Volta - Andere hoogtepunten 

Renovatie: De school en opvanghuizen zijn gerenoveerd. Er zijn stapelbedden gemaakt matrassen gekocht. De kinderen slapen nu niet meer op de betonnen vloer. Ook hebben de wc’s deuren en het dak lekt niet meer.

Bibliotheek & boeken: De buurtbibliotheek was al bijna klaar. Wij hebben geholpen om het gebouw af te maken. Boeken en kasten zijn aangeschaft. Nu het af is kunnen kinderen van de school en het dorp in de bieb terecht om boeken te lezen en te lenen.
Toekomstplannen:

Toegankelijk onderwijs: Schoolbus om plattelandskinderen op te halen, bouw van een toiletgebouw, overkapping voor lessen aan kleuters, sportfaciliteiten, schoolbanken en extra leermiddelen. Zo wordt de school toegankelijker voor (meer) leerlingen.

Van tehuis naar thuis. Wij zijn een nieuw project aan het opzetten samen met de organisatie. Kinderen uit het tehuis gaan in de toekomst onder begeleiding terug geplaatst worden bij eigen familie. Wij geloven dat bij eigen familie opgroeien beter is dan opgroeien in een instituut. Hoewel de Volta Home een veilige, kleinschalige opvang is, zijn we daarom toch aan het onderzoeken hoe we zoveel mogelijk kinderen kunnen terugplaatsen. Onze lokale partner is er klaar voor en onderzoekt welke kinderen als eerst terug kunnen.